Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği

ürkiye’de enerji performansı ve ısı yalıtım mevzuatı sürekli geliştirilerek düzenlemelerle bazı yasal zorunluluklar getirmektedir. Ancak yasal zorunlulukların yanında LEED, BREEAM gibi yeşil bina değerlendirme sertifikaları gibi özendirici çevresel ve pasif ev gibi enerji verimliliği odaklı belgelendirmelerin yaygınlaşması bu konuda önemlidir.

Avrupa için konuşursak, binalar CO2 emisyonunun %36’sından sorumludur. Ayrıca her 100 birim enerji tüketiminin 40 biriminin binalardan kaynaklandığı hesap edilmektedir. Bunun da yaklaşık 32’si ısıtma, soğutma, sıcak su gibi ihtiyaçlara harcanmaktadır. Pencerelerdeki ısı kayıplarından kaynaklı tüketim ise 10 birime denk gelmektedir. Dolayısıyla binalarda enerji verimliliği ve bunun dörtte biri gibi büyük bir parçası olan pencerelerde enerji verimliliği konularına gereken önemi vermemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla pencerelerde enerji verimliliği, yukarıda görüldüğü üzere, hem binalardaki enerji kayıplarında sorumlu oldu büyük payı itibari ile, hem de kolaylıkla yapılabilecek iyileştirmeler mümkün olduğundan oldukça önemlidir. Hangi faktörler pencerelerde enerji verimliliğini etkiler?

Pencerelerde enerji dengesi sayfasında görüldüğü üzere hava geçirimsizlik, ısı yalıtımı ve güneş ısısından yararlanma bu konuda belirleyici 3 öğedir.

Öncelikle nasıl binalarda sertifikalandırmalar var ise, pencerelerde de, pencere enerji sınıfı derecelendirme sertifikaları yaygınlaşmalıdır. Bu sertifikalar  pencerelerde enerji dengesi mantığı gözetilerek, Türkiye ve bölgelerindeki iklimler dikkate alınarak, tüketicilerin kolay anlayacağı dilde karşılaştırma imkanı sağlamalıdırlar.

Pencerelerde ısı yalıtımı konusunda ilk bilmemiz gereken ısı iletim katsayısı hesabı olacaktır. Bu hesap gösterir ki cam ve çerçeve nispeti itibari ile penceredeki ısı geçişini belirler.

Alüminyum pencerelerde ısı yalıtımı
Alüminyum iyi bir iletken olduğundan yani termal iletkenlik – lambda değeri yüksek olduğundan ancak ısı yalıtım bariyeri dediğimiz plastik profiller aracılığıyla ısı yalıtımlı hale getirilirler. Alüminyum pencereler özelinde konuşursak, ısı yalıtımlı alüminyum profiller kullanılarak üretilen pencereler bugün en zorlayıcı pasif ev pencereleri standartlarını dahi sağlayabilecek alüminyum pencereler bulunmaktadır.

Her ısı yalıtımlı alüminyum pencere aynı değildir!
2 yalıtımlı alüminyum pencere arasında, ısı yalıtımı açısından 4 kat ve hatta daha fazla fark olabilir. Önemli olan ısı yalıtımlı alüminyum pencere olması değil nasıl bir ısı yalıtımlı pencere olduğudur. Alüminyum pencereler çerçevelerinde ısı yalıtımını iyileştirme sayfasını dikkatle incelerseniz bir yalıtımlı alüminyum pencerenin tasarım aşamasında hangi iyileştirmelerle daha iyi ısı yalıtımı sağlayabildiğini göreceksiniz. Konuyu daha iyi anlamak önce ısının yayılma yolları sayfasını incelemenizi öneririm.

Alüminyum pencere sistem geliştiricileri, yukarıdaki paragrafta atıfta bulunulan alüminyum pencerelerde ısı yalıtımını iyileştirme prensiplerini dikkate alarak sistemlerini tasarlarlar. Ardından sistem detaylarını pencere çerçevesi ısıl performans belirleme hesaplama programları kullanarak hesaplar ve gerekirse geliştirirler.

Blog Yorumları

image
John Glemean
23 April, 2019

The sweeping the cloud what might be right for you may not be right for some here is the story of a man named Brady who was busy with three right for you may not be right.

Yorum Atabilirsiniz